Завдання для II етапу XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Завдання для проведення ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (5 – 11 клас)

 

5 клас

 Напишіть твір-опис «Люблю я вулицю свою весною, взимку, восени…» (до 1 сторінки).

24 бали

  1. Спишіть, поставивши іменники в потрібній формі, визначте їх відмінок.

Івана Купала – свято (краса) і (молодість), найактивнішого буяння (природа). Воно широко відзначалося в усіх (село) (Україна). За цим (день) віщували і (погода).

Велика роса на Івана – буде урожай (огірок) і (горіх). Купальська ніч зоряна – вродять (гриб).

10 балів

  1. Утворіть іменники від поданих слів.

Глибокий –                                       теплий –

убогий –                                           пишний –

безлюдний –                                   темний –

шалений –                                       добрий –

пригнічений –                                 заколисаний –

10 балів

  1. Випишіть із тексту по два словосполучення, які складаються: 1) з прикметника та іменника; 2) з двох іменників; 3) з дієслова та іменника. З двома із них складіть пов’язані за змістом речення.

Червона калина асоціюється з отчим краєм, Батьківщиною. Коли козак вирушав на чужину, мати напувала його калиновим чаєм, давала на дорогу хліб з калиною. Дівчина-наречена прикріплювала до коня гілочку, що символізувала для козака домівку, матір і кохану.

8 балів

  1. Випишіть із уривка вірша Бориса Токарчука фразеологізми (стійкі сполучення слів), розтлумачте їх. З одним із фразеологізмів складіть питальне речення.

Лиска їла кусень сала,

Аж за вухами лящало.

Лис в її дивився писок

Хижо – молоко аж кисло.

Ох, як глибоко, запало

В душу Лиса добре сало.

Бо кишки марш грають в Лиса,

Шлунок судороги стисли.

10 балів

 Загальна кількість балів – 62

ЗАВАНТАЖИТИ повністю